Decal đang là một công cụ phổ biến trong đời sống của chúng ta. Khi mua một món hàng này kể cả một quyển truyện điều có dán tem của nhà phân phố trên đó. Vì thế decal đang là một...