Hiệu quả từ hầm biogas Ở các nước phát triển, từ lâu đã được biết đến và áp dụng mô hình sinh học biogas vào trong đời sống, nhưng ở Việt Nam phải đến đầu những năm 60 của thế kỷ...